Vinkje-groen

LEARNING CENTRE: UW EIGEN BUSINESS SCHOOL

Heb je het idee dat er winst valt te behalen in het dealer- en partnerkanaal? Wil je de kwaliteit van indirecte verkoop naar een hoger plan brengen met meer winstgevende omzet? Een eigen Learning Centre is dé manier om competenties, product- en propositiekennis te ontwikkelen en te verbeteren.
Veel van onze opdrachtgevers kiezen voor deze branchespecifieke verkoopaanpak, de ruimte om te oefenen in een ‘veilige omgeving’ en directe aansluiting op hun dagelijkse praktijk.
Learning Centre is jouw eigen unieke (tijdelijke) Business School  waar specifieke kennis van jullie eigen branche centraal staat. Het resultaat is diréct merkbaar in de praktijk.
En ook nog eens kosteloos!
Het ontwikkelen en beheren van de Business School regelen wij volledig: uitnodigingen, facturering, certificaten et cetera. Daarbij werken we volledig samen, maar belasten jullie minimaal.
De belangrijkste verbeteraanpak is ‘naar de vloer’. Met name door te doen. Leren in de praktijk, leren door het effect te ervaren ‘daar waar het gebeurt.’ Hierdoor gaan we andere dingen doen, presteren we beter en veranderen resultaten.
Wil je mensen vrijheid geven zelf trainingen te zoeken en boeken? Wij zorgen dat jullie een duidelijk overzicht van de verkoopmogelijkheden bieden. Een passend trainingsaanbod zorgt dat leren niet aanvoelt als verplicht en opgelegd. Dat stimuleert de innerlijke wil om te leren.

 “Enkele eenvoudige activiteiten leiden al snel tot aantoonbaar betere resultaten”

Vinkje-groen

SPECIALIST BIEDT ZEKERHEID

Speciaal bestemd voor dealerorganisaties, branchegroepen,  samenwerkingsverbanden, inkoopverenigingen, ondernemersverenigingen etc. Veelgevraagd omdat men gebruik wil maken van onze ervaring in het doorvoeren van verbeteringen met éigen mensen.
Ik vind het belangrijk om te specialiseren en je organisatie niet te presenteren als ‘thuis op alle terreinen’. Een specialist biedt meer zekerheid . Specialist of generalist? Klanten laten specialisten graag binnen, terwijl ze generalisten liever weren.
Mijn specialisme, door jarenlange ervaring opgedaan, is:
Bouw
Productie
Groothandel
Maakindustrie

“Als de betrokkenheid toeneemt, stijgt de productiviteit gemiddeld met 22% (Harvard Business Review)”

Vinkje-groen

KOSTELOOS: WIJ REGELEN DE FINANCIERING

Dit zijn de voordelen van jullie eigen Learning Centre:

 1. Kostenloos !!
  Wij regelen de financiering van de verkoopopleiding en/of subsidiestroom voor die opleiding.
 2. Strategisch
  Een eigen Learning Centre is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Perfect matchend met jullie kernwaarden en bedrijfsfilosofie.
 3. Maatwerk
  Wij maken de opleiding volledig in de huisstijl van jullie organisatie.
 4. Volledig beheer
  Het ontwikkelen en beheren regelen wij compleet: uitnodigingen, lesmateriaal, facturering, certificaten etc.. Daarbij werken we volledig samen, maar belasten jullie minimaal.
 5. Innovatieve en tegelijkertijd vertrouwde leeromgeving
  De inzet van jullie eigen (vak)mensen als trainer faciliteren we uiteraard ook graag.
 6. Rendement
  Door slimme combinaties, doelgerichtheid, structuur en doorlopende aandacht kunnen jullie je opleidingsbudget optimaal besteden.
 7. Flexibel
  Een eigen Learning Centre is flexibel qua inhoud en opzet. Op deze manier kun je kosten beheersbaar houden en kunnen zowel grote als kleinere organisaties over een eigen Business School beschikken.

“Het geeft enorme inspiratie en energie om je talenten verder te mogen ontwikkelen en steeds beter te worden in wat je toch al goed kunt”

You’ve got the skills to change the game!

Be master of your own destiny, let’s make you stand out

Ja, ik wil gegarandeerd 95% meer kans op Succes